Disclaimer

 

Door deze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u dat u akkoord gaat met de toepassing van deze Disclaimer.

 

Rechten

Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan de naam, het logo en/of de slogan van CarMan op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (laten) gebruiken, anders dan voor zover dit rechtstreeks samenhangt met het oproepen en raadplegen van deze website. De rechten met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website - waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto's e.d. - berusten uitsluitend bij CarMan, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CarMan niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (laten) vermenigvuldigen of te bewerken.

 

Doel en inhoud

Het doel van deze website is de bezoeker kennis te laten maken met en informatie te verkrijgen over CarMan, inclusief haar organisatie, activiteiten en de door CarMan aangeboden oplossingen en diensten.

Deze website heeft uitsluitend een informatief karakter, waarbij de inhoud algemeen van aard is. CarMan streeft ernaar de inhoud van deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren en om alle onderdelen van deze website steeds toegankelijk te houden.

 

Aansprakelijkheid

CarMan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de informatie van deze website door onjuiste, onvolledige of niet (meer) actuele inhoud, alsmede door het niet expliciet toegespitst zijn op de concrete situatie van de bezoeker vanwege het algemene karakter daarvan.

Evenmin aanvaardt CarMan aansprakelijkheid voor de gevolgen van een eventuele niet tijdige en/of volledige toegankelijkheid en werking van deze website.

 

Algemene voorwaarden

Op alle offertes en opdrachten van CarMan zijn uitsluitend de door CarMan gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing, die op verzoek kosteloos worden toegezonden.

CarMan behoudt zich het recht voor de CarMan.nl website en voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn aan te passen en/of te wijzigen.

Mocht (de informatie of de werking van) deze website daartoe aanleiding geven, verzoeken wij u contact op te nemen met CarMan.

 


scootersmotorenscootmobielen (25 km)brommobielen (45 km)personenauto'sminivansgesloten bestelwagensvrachtwagenchassisbouwvoertuigentrekkersBE-aanhangersaanhangwagensopleggerscaravanscamperspersonenbussenautobussentouringcarsmagazijntrucksvorkheftrucksverreikersminigravers (rups)graafmachines (rups)graafmachines (wiel)graaflaadcombinatieswielladersdumpershoogwerkersmobiele kranenatv's/ quadstractorenlandbouwwerktuigen